CEULEMANS ADVOCATEN - Uw partner in het sociaal recht
Welkom
 
Ceulemans Advocaten is als nichekantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht, het sociaal recht en grensoverschrijdend recht. Op 1 september 2010 heeft het kantoor haar deuren geopend in het Waasland en op 1 juni 2015 is het kantoor verhuisd naar de binnenstad van Antwerpen. Consultaties in Sint-Niklaas blijven evenwel nog steeds mogelijk.
 
Het kantoor verleent zowel aan particulieren als aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen een deskundig en gericht advies in het kader van collectieve en individuele arbeidsgeschillen. Ook  in de complexe materie van het sociaal zekerheidsrecht, is zij uw aangewezen partner. Het kantoor heeft een bijzondere expertise in het grensoverschrijdende sociaal recht.
 
Tevens kan u als werkgever op ons kantoor beroep doen om het sociaal beleid  alsook het verloningsbeleid van uw onderneming te optimaliseren of om uw bedrijf bij te staan, mocht u geconfronteerd worden met een controle door een van de talrijke inspectiediensten. Indien nodig zullen wij uw belangen verdedigen voor de bevoegde rechtbank, doch het kantoor streeft in eerste instantie een oplossing in der minne na, waarbij wij een bemiddelende rol op ons nemen.
 
Gelet op de ervaring die ons kantoor inmiddels heeft opgebouwd, bieden wij u graag een advies op maat aan om een nieuwe onderneming in België op te starten en wijzen wij u op de valkuilen van de schijnzelfstandigheid. Het kantoor heeft eveneens een bijzondere ervaring in herstructureringen, collectief ontslag en overnames.
 
Heeft u een vraag in verband met een rechtstak die niet tot onze voorkeurmaterie behoort, verwijzen wij u graag door naar een confrater met de vereiste specialisatie.
 
 
Praktijkgebieden:
 
Arbeidsrecht
 • arbeidsovereenkomsten
 • internationale tewerkstelling en detachering
 • advies inzake sociale documenten (arbeidsreglement, internetpolicy, ...)
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • ontslag, inclusief van beschermde werknemers
 • outplacement
 
Sociaal Zekerheidsrecht
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkloosheid
 • ziekteverzekering
 • bijdrageverminderingen
 • pensioenen
 • conflicten met de RSZ
 • advies inzake de optimalisatie van uw verloningsbeleid
 
Herstructureringen
 • advies inzake de optimalisatie van uw sociaal beleid
 • advies inzake de steunmaatregelen van de overheid
 • sociaal overleg binnen uw onderneming
 • collectief ontslag
 • sluiting van uw onderneming / afdeling
 • transfer in het kader van een CAO 32 bis
 • due diligence / sociale audit
 • sociale bemiddeling
 
Opstarten van een onderneming
 • vennootschap of eenmanszaak
 • sociaal statuut van een zelfstandige
 • tewerkstelling van personeel
 
Sociaal strafrecht
 • schijnzelfstandigheid
 • zwartwerk
 • administratieve geldboeten
 
Welzijnsrecht
 • drugs- en alcoholpolicy
 • arbeidsongevallen
 • pesterijen / geweld / ongewenst sexueel gedrag
 
 
 
Neem contact met ons op! Zonder verplichtin
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint